Ложнохромис Фридмана,
Pseudochromis fridmani

Shopping Cart